• PL
  • EN
  • DE

Optymalizacja energooszczędności urządzeń

 1. Sprężarki frekwencyjne

Obecnie energia stanowi jeden z najwyższych kosztów w przemyśle. Około 40% zużycia prądu przypada na produkcję sprężonego powietrza.

Większość zakładów posiada zmienne zapotrzebowanie na sprężone powietrze. Dzięki technologii EKO VST, sprężone powietrze może być generowane bardziej efektywnie.


1

Standardowe sprężarki pracują w trybie obciążenia - braku obciążenia, pomiędzy dwoma punktami ciśnienia. Kiedy ciśnienie osiąga poziom maksymalny, sprężarka przechodzi w tryb braku obciążenia (tzw. bieg jałowy). Podczas braku obciążenia, sprężarka nie produkuje powietrza, jednak zużywa około 30% nominalnej mocy.


2

Sprężarki EKO VST są napędzane poprzez przetwornicę częstotliwości. Zapotrzebowanie na powietrze jest stale mierzone i prędkość silnika jest odpowiednio dostosowywana.
A zatem, sprężarka produkuje powietrze wykorzystując tyle energii, ile to konieczne, bez niepotrzebnych strat.

Porównanie całkowitych kosztów po pięciu latach
3

Po 5 latach ciągłej pracy, koszt energii stanowi około 78% całkowitego kosztu inwestycji. Poprzez oszczędność energii, całkowity koszt może być znacznie niższy.
4

Stosując sterowne przez falownik sprężarki EKO VST można zaoszczędzić 36% kosztów energii, co daje całkowitą oszczędność inwestycji do 25%.

2. Odzysk ciepła

Tylko 15% energii jest przetwarzane na sprężone powietrze, a pozostałe 85% marnowane jest jako ciepło. System odzysku ciepła EKOMAK zintegrowany w sprężarce odzyskuje marnowaną energię i może być wykorzystany jako:

  •  ogrzewanie pomieszczeń i przestrzeni
  •  podgrzewanie wody
  •  wstępne podgrzewanie wody kotłowej
  •  wałek z adsorpcją mocy (100%)
  •  wstępne podgrzewanie powietrza kotłowego

6
7

3. Sterowanie nadrzędne


8EKOMAKpol oferuje sterowniki nadrzędne firmy CMC Controls pozwalające na optymalizację działania układów sprężonego powietrza, składającego się z urządzeń do produkcji i uzdatniania sprężonego powietrza, jednego lub kilku producentów.

9

EKOMAKpol ma w swojej ofercie również oprogramowanie oraz oprzyrządowanie umożliwiające wizualizację pracy sterowników nadrzędnych oraz urządzeń pomocniczych sterowników nadrzędnych, na komputerze umiejscowionym w pobliżu sprężarkowni lub przy użyciu sieci internetowej na dowolnym komputerze.  Proponowane przez firmę EKOMAKpol  sterowniki nadrzędne pozwalają zoptymalizować ciśnienie oraz  regulacje układów sprężonego powietrza co przekłada się na zminimalizowanie pracy sprężarek na biegu jałowym  i co za tym idzie znaczne oszczędności energii.


JAKOŚĆ NA ŚWIATOWYM POZIOMIE

Sprężarki

- sprężarki śrubowe
- sprężarki tłokowe
- doprężacze

Uzdatnianie powietrza

- osuszacze
- filtry
- oddzielacze
  kondensatu

GENERATORY N2 i O2

- generatory azotu
- generatory tlenu
EKOMAKpol Sp. z o.o. ul. Szkolna 99, Dąbrowa 62-070 Dopiewo k/Poznania       NIP: 7773029854       REGON: 300735040       KRS: 0000294911

Copyright © 2011 EKOMAKpol. Wszelkie prawa zastrzeżone.