• PL
  • EN
  • DE

UDT

udtPrzy sprzedaży każdego urządzenia, firma EKOMAKpol przygotowuje dla naszych klientów pełną dokumentację do Urzędu Dozoru Technicznego.

Istnieje również możliwość zlecenia naszej firmie usługę przygotowania, zgłoszenia i rejestracji w UDT wszelkich urządzeń ciśnieniowych w imieniu właściciela i użytkownika.

JAKOŚĆ NA ŚWIATOWYM POZIOMIE

Sprężarki

- sprężarki śrubowe
- sprężarki tłokowe
- doprężacze

Uzdatnianie powietrza

- osuszacze
- filtry
- oddzielacze
  kondensatu

GENERATORY N2 i O2

- generatory azotu
- generatory tlenu
EKOMAKpol Sp. z o.o. ul. Szkolna 99, Dąbrowa 62-070 Dopiewo k/Poznania       NIP: 7773029854       REGON: 300735040       KRS: 0000294911

Copyright © 2011 EKOMAKpol. Wszelkie prawa zastrzeżone.