• PL
 • EN
 • DE

Uzdatnianie powietrza - ogólny opis

Zależnie od zastosowania i branży, jest wymagane osuszone, oczyszczone lub wręcz sterylne sprężone powietrze. Firma EKOMAKpol proponuje w swojej ofercie szeroki wachlarz urządzeń do uzdatniania sprężonego powietrza poczynając od wszelkiego rodzaju osuszaczy, poprzez filtry, spusty kondensatu, cyklonowe oddzielacze wody oraz oddzielacze kondensatu.

Źródło energii - sprężone powietrze.

Sprężone powietrze jest niezawodnym i pewnym nośnikiem energii, który znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle. Około 90% wszystkich przedsiębiorstw używa sprężonego powietrza w różnych dziedzinach. Użytkownik sam odpowiada za jakość sprężonego powietrza i koszty produkcji. Niezawodność i wydajność systemu jest jednak znacznie obniżana przez nieuzdatnione sprężone powietrze. Takie problemy sprowadzają się prawie wyłącznie do zanieczyszczonego powietrza.

Zalety obróbki sprężonego powietrza.

W sprężarce powietrze atmosferyczne ma większy potencjał ciśnieniowy dzięki doprowadzaniu mechanicznej energii poprzez zagęszczenie molekuł powietrza. Niestety powietrze atmosferyczne zawiera również inne niechciane substancje zanieczyszczające takie jak para wodna, cząsteczki zanieczyszczeń czy olej które również ulegają sprężeniu. Poprzez obniżenie temperatury sprężonego powietrza para wodna ulega skondensowaniu w formę cieczy. 

g2

Rodzaje zanieczyszczeń

1m3 nieuzdatnionego sprężonego powietrza zawiera aż do 140 milionów cząstek zanieczyszczeń. 80% tych cząstek jest mniejsze niż 2 mikrony, a ze względu na swój mały rozmiar nie są one zbierane przez filtr zasysający kompresora i przedostają się do obiegu sprężonego powietrza. Sprężone powietrze zawiera także ok. 50%-80% pary wodnej i oleju w postaci nie spalonych węglowodorów.

czastkiCząstki

Zanieczyszczenia cząstek w systemie sprężonego powietrza składają się z brudu atmosferycznego, mikroorganizmów, rdzy i sedymentacji kondensatu.

140.000.000 cząstek na m3 znajduję się w atmosferze.wodaWoda

Sprężone powietrze zawiera wodę w postaci kropelek wody, aerozolu i pary wodnej. Woda jest zanieczyszczeniem, które pośrednio lub bezpośrednio odpowiada za większość problemów doświadczanych przez użytkowników sprężonego powietrza.

17 g/m3 przy 100% wilgotności względnej '


olejOlej

Olej jest wprowadzony do układu sprężonego powietrza albo poprzez wlot kompresora w postaci pary (olej w fazie gazu) lub poprzez środek smarujący kompresor jako ciecz lub aerozol (delikatna mgiełka).

0,5 mg/m3 - 25 mg/m3 w zależności od typu sprężarki


Zanieczyszczenia sprężonego powietrza i ich skutki

Skutki

Nie uzdatnione sprężone powietrze znacznie obniża wydajność, niezawodność i opłacalność produkcji. Obróbka sprężonego powietrza jest konieczna, ponieważ nowoczesne urządzenia są coraz bardziej kompleksowe i mają coraz większe znaczenie w procesie produkcji. Zanieczyszczone sprężone powietrze jest poważnym problemem w branży produkcyjnej:

 • Zanieczyszczenie produktu
 • Korozja w systemie sprężonego powietrza
 • Uszkodzone lub zablokowane zawory, cylindry, narzędzia i silniki
 • Uszkodzenia maszyn

Zanieczyszczenie sprężonego powietrza prowadzi do:

 • Większych kosztów produkcji
 • Mniejszej wydajności
 • Nieefektywnego procesu produkcji
 • Nieprzydatności/uszkodzenia produktów

Obróbka sprężonego powietrza - kwestia wydajności

Pożądana jakość sprężonego powietrza będzie się różniła w zależności od zastosowań do których jest używana. Sprężone powietrze powinno zostać obrobione/uzdatnione przed dotarciem do systemu rur, oraz po uwzględnieniu użycia i pożądanej jakości powietrza. Zalecenia do użycia koniecznej obróbki znajdują się w ISO 8573-1:2001. Za pomocą tej normy można szybko zdefiniować odpowiednią obróbkę.

Zalety obróbki sprężonego powietrza:

 • Redukcja bieżących kosztów
 • Redukcja prac serwisowych i naprawczych
 • Znaczne polepszenie jakości produkcji
 • Brak marnotrawienia energii

Obróbka sprężonego powietrza jest rozwiązaniem dla każdego rodzaju zanieczyszczeń. 

JAKOŚĆ NA ŚWIATOWYM POZIOMIE

Sprężarki

- sprężarki śrubowe
- sprężarki tłokowe
- doprężacze

Uzdatnianie powietrza

- osuszacze
- filtry
- oddzielacze
  kondensatu

GENERATORY N2 i O2

- generatory azotu
- generatory tlenu
EKOMAKpol Sp. z o.o. ul. Szkolna 99, Dąbrowa 62-070 Dopiewo k/Poznania       NIP: 7773029854       REGON: 300735040       KRS: 0000294911

Copyright © 2011 EKOMAKpol. Wszelkie prawa zastrzeżone.