• PL
  • EN
  • DE

Osuszacze

W zależności od rodzaju zakładu i jego potrzeb dostępne są osuszacze adsorpcyjne, membranowe, próżniowe, osuszacze ziębnicze, a także hybrydowe będące efektywnym połączeniem osuszacza adsorpcyjnego z osuszaczem ziębniczym. Osuszacze usuwają wilgoć ze sprężonego powietrza we wszelkich zakładach przemysłowych, warsztatach, czy nawet obiektach handlowych, w których niezbędna jest odpowiednia jakość i suchość wykorzystywanego powietrza pod ciśnieniem. Zbyt duża ilość wody w sprężonym powietrzu może skutkować między innymi korozją stosowanego osprzętu oraz zamarzaniem przewodów powietrznych zewnętrznych co może spowodować zatrzymanie produkcji. Dlatego też tak istotne jest stosowanie odpowiednio wydajnych osuszaczy adsorpcyjnych, ziębniczych, czy też innego rodzaju w instalacjach sprężonego powietrza w zakładach przemysłowych.

JAKOŚĆ NA ŚWIATOWYM POZIOMIE

Sprężarki

- sprężarki śrubowe
- sprężarki tłokowe
- doprężacze

Uzdatnianie powietrza

- osuszacze
- filtry
- oddzielacze
  kondensatu

GENERATORY N2 i O2

- generatory azotu
- generatory tlenu
EKOMAKpol Sp. z o.o. ul. Szkolna 99, Dąbrowa 62-070 Dopiewo k/Poznania       NIP: 7773029854       REGON: 300735040       KRS: 0000294911

Copyright © 2011 EKOMAKpol. Wszelkie prawa zastrzeżone.