• PL
  • EN
  • DE

Aktualności

07.03.2012 - GENERATOR AZOTU DO ZASTOSOWANIA DO CIĘĆ LASEROWYCH

Technologia PSAL o stopniu czystości N do 99,999%

Generatory azotu wytwarzają azot ze sprężonego powietrza dostępnego na miejscu. Sprężone powietrze zostaje wstępnie przefiltrowane w celu eliminacji zanieczyszczeń, takich jak wilgoć, opary oleju, cząsteczki i węglowodór. Oczyszczone sprężone powietrze jest następnie przenoszone do zbiorników adsorpcyjnych.

Cząsteczki tlenu i dwutlenku węgla zostają usunięte a jednocześnie zostaje obniżony ciśnieniowy punkt rosy. W wyniku tego procesu otrzymujemy oczyszczony, suchy azot o wysokim stopniu czystości. Wytworzony azot w postaci gazowej jest następnie przenoszony do zbiornika buforowego, gdzie kolejno zostaje skompresowany do wymaganej wartości ciśnienia np. 300 bar. Wiązki cylindryczne zamontowane niżej są używane, jako buforowe przechowalnie. Dzięki dużej pojemności bufora, bez problemu zostaje zaspokojone nawet duże zapotrzebowanie szczytowe.

Dzięki tej nowej koncepcji możliwe jest ograniczenie kosztów do 60%, poprzez wdrożenie samozaopatrzenia w N. Wszystkie wartości dotyczące parametrów jakościowych, takich jak czystość azotu, ciśnienie azotu, temperatura i ciśnienie sprężonego powietrza, jak i ciśnieniowy punkt rosy, są stale monitorowane za pośrednictwem dotykowego panelu sterowania (TCP) i zapamiętane do celów kontroli.

Efektywność generatorów azotu INMATEC zapewnia oszczędności, począwszy od pierwszej minuty działania. Standardowe wyposażenie generatorów azotu obejmuje dotykowy panel sterowania (TCP), zdalnie sterowany z dowolnego komputera osobistego na świecie.

PSAL_1JAKOŚĆ NA ŚWIATOWYM POZIOMIE

Sprężarki

- sprężarki śrubowe
- sprężarki tłokowe
- doprężacze

Uzdatnianie powietrza

- osuszacze
- filtry
- oddzielacze
  kondensatu

GENERATORY N2 i O2

- generatory azotu
- generatory tlenu
EKOMAKpol Sp. z o.o. ul. Szkolna 99, Dąbrowa 62-070 Dopiewo k/Poznania       NIP: 7773029854       REGON: 300735040       KRS: 0000294911

Copyright © 2011 EKOMAKpol. Wszelkie prawa zastrzeżone.